Contact

VIBRA Slovakia s.r.o.

Priemyselný park
Kolónia 3159/48
924 01 Galanta, Slovakia

Warehouse: + 421 915 935 142
Office: + 421 915 934 344

Email: office@vibra.sk


IČO: 46 928 642
IČ DPH: SK 2023653104

District Court Trnava,
Insert No. 30631/T

Distances from Galanta to:

Trnava 30 km
Bratislava 58 km
Vienna 132 km
Budapest 163 km
Žilina 172 km
Brno 190 km
Nitra 38 km
Prague 388 km
Warsaw 619 km
Bucharest 1017 km
precote.de nylok.com
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a inovácie